Luchtfiltratie voor een betere werkomgeving

Zorg voor een gezonde, veilige werkomgeving met een adequate, performante luchtafzuiging en filtering van Matzek.

Toepassingen:

  • arbeidsprocessen waarbij olie- en waternevel of stof van verschillende aard vrijkomen
  • processen met gebruik van koelsmeermiddelen waarbij fijn stof zich met olie- en waternevel kan vermengen waardoor de luchtkwaliteit ook sterk wordt belast

Kenmerken:

  • afzuig- en filtersystemen voor individuele installaties
  • afzuig- en filtersystemen voor centrale installaties

Voor meer informatie of een oplossing op uw maat,